اقتصاد پژوهش؛آسیب شناسی معادلات اقتصادی حاکم بر بازار پژوهش
49 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه پژوهش، 2، 191-149
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/12/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی