بانک داری اسلامی در اردن، خلاصه پایان نامه کارشناسی ارشد
43 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه، شماره 2، صفحات 96-105
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379/2/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی