بانک اسلامی اردن نمونه ای موفق در اجرای الگوی مشارکت در سود و زیان
48 بازدید
محل نشر: خلاصه مقالات دومين همايش اقتصاد اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380/2/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی