واسطه گری مالی در اقتصاد اسلامی
39 بازدید
محل نشر: معرفت » اردیبهشت 1380 - شماره 41 »(14 صفحه - از 47 تا 60)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده این مقاله به بررسی ماهیت فعالیت بانک اسلامی در واسطه گری مالی میان واحدهای دارای مازاد (پس انداز کنندگان) و واحدهای دارای کسری (تاجران) می پردازد. نتیجه این بررسی آن است که برای تحقق سطح بهینه واسطه گری مالی، شایسته است که رابطه بانک اسلامی با دو طرف آن بر اساس عقود نیابتی (وکالت، مضاربه و مشارکت) شکل گیرد. این مقاله الگوی مزبور را با الگوی سنّتی (واسطه گری بر اساس وام های ربوی) و هم چنین الگوی رایج در بانک های اسلامی (واسطه گری مالی بر اساس مرابحه) مقایسه نموده، نتیجه گرفته است که الگوی پیشنهادی برتر از دو الگوی دیگر می باشد. سوداوری این الگو از الگوی سنّتی بیش تر است و کارایی آن نیز بیش تر از الگوی رایج ]در بانک های اسلامی[ می باشد. هم چنین مقاله به تبیین تفاوت های بانک اسلامی و تاجر و محدوده فعالیت هر یک می پردازد.