بررسی توزیع سود و زیان در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طی دوره ( 1363-1379 )
41 بازدید
محل نشر: مجله معرفت ،شماره 53 ، صفحه 66-83
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381/2/5
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی