مقایسه تجربه بانکداری اسلامی در کشور اردن و نظام بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران
44 بازدید
محل نشر: مجله معرفت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی